Vull ser monitor o director!

Per ser Monitor o Director d'un esplai has d'obtenir un certificat que et permeti exercir com a tal.

Monitors
Consten de dues etapes: formació teoricopràctica i pràctiques. Per a la realització de les pràctiques s’han de tenir complerts els divuit anys.
L’etapa teoricopràctica ha de tenir una durada mínima de cent hores lectives, de les quals el 80% s’ha de destinar a desenvolupar els continguts dels temes que figurin en el programa i la resta de temps s’ha de dedicar a activitats formatives complementàries que contribueixin a la consecució dels objectius docents fixats.

En haver cursat l’etapa teoricopràctica, les pràctiques s’han de realitzar en un campament, alberg, camp de treball o ruta, amb una durada mínima de set dies, o també en l’activitat continuada d’un moviment infantil o juvenil o associació de temps lliure infantil o juvenil durant sis mesos com a mínim. En ambdós casos s’haurà de justificar un mínim de 80 hores de pràctiques. Les pràctiques han de ser supervisades, avaluades i certificades per un director/a de temps lliure titulat/da i obligatòriament amb les pràctiques fetes.

Per a obtenir el diploma de monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, és necessari tenir avaluades positivament les dues etapes.

Directors
Consten de dues etapes: formació teoricopràctica i pràctiques.
L’etapa teoricopràctica ha de tenir una durada mínima de 150 hores lectives, de les quals el 80% s’ha de destinar a desenvolupar els continguts dels temes que figurin en el programa i la resta de temps s’ha de dedicar a activitats formatives complementàries que contribueixin a la consecució dels objectius docents fixats.

En haver cursat l’etapa teoricopràctica, les pràctiques de direcció s’han de realitzar en un campament, alberg, camp de treball o ruta, amb una durada mínima de deu dies, o també en l’activitat continuada d’un moviment infantil o juvenil o associació de temps lliure infantil o juvenil durant sis mesos com a mínim. En ambdós casos s’haurà de justificar un mínim de 100 hores de pràctica.  Aquestes pràctiques ha de ser supervisades, avaluades i certificades per l’escola on s’ha seguit la formació.
Prèviament a la realització de les pràctiques, l’alumne haurà de presentar a l’escola el projecte de l’activitat (objectius, activitats, organització, temporalització, ...).  Durant la realització de l’activitat, l’escola haurà de dur a terme un seguiment de les pràctiques de director.

Una vegada acabada l’activitat, l’alumne ha de presentar una memòria que inclogui una valoració de l’activitat.  Un cop valorades positivament les pràctiques, l’alumne ha d’elaborar una memòria que inclogui les fases de preparació, realització, revisió i valoració de les activitats que s’hi hagin desenvolupat. L’avaluació d’aquest treball correspon a l’escola on l’alumne ha seguit la formació de director.

Per a obtenir el diploma de director d’activitats de temps lliure infantil i juvenil és necessari tenir avaluades positivament les dues etapes.


Escoles de Formació de Temps Lliure